Ny Användare

Pantbanken

Artiklar

 

Villkor

Våra villkor är uppdelade. De vänder sig dels mot den som lånar på sina värdesaker (pantbelåning) och mot besökare av vår hemsida som registrerar sig och lägger bud.

§1. Pantbelåning

Nedanstående sex (6) punkter är villkor gällande vid pantbelåning:

 • Du har fyllt 18 år och kan legitimera Dig med en godkänd legitimation
 • Lånet löper på totalt 4 månader
 • Låneräntan är för närvarande 3,75% per månad
 • Expeditionsavgift på 50kr tillkommer
 • Pantbanken har rätt att sälja din pant på auktion två månader efter förfallodagen
 • Om panten säljs med ett överskott kan Du kvittera ut det inom ett år från auktionsdagen.

Mer information om pantbelåning och exempel på lånekostnader »

 

Bank Giro 570-9274

Swish 123 621 26 17

§2. Registrering och budgivning på Sundsvalls Pantbank

Nedanstående åtta (8) punkter är villkor gällande vid registrering av konto på "Mina bud" samt budlägging på vår hemsida:

 • Samtliga uppgifter registranten anger kommer sparas av Sundsvalls Pant Bank AB. Uppgifterna kommer användas endast i budgivningssyfte och som skydd mot eventuell urkundsförfalskning. Uppgifterna kommer användas endast i den omfattning som verksamheten kräver. Sundsvalls Pant Bank AB kommer inte under några omständigheter lämna ut uppgifter till tredje part annat än till statlig myndighet och då endast i samband med polisanmälan.
 • Alla uppgifter som anges vid registreing och bud läggning skall vara registrantens egna.
 • Fullständig kontaktinformation (namn, adress, telefon, epost) samt personnummer måste anges vid registrering.
 • Registranten ansvarar själv för att alla uppgifter är korrekta.
 • Kontot får endast användas av registranten själv.
 • Alla bud och bindande.
 • Eventuella särskilda förfrågningar (ex. ang leverans och betalning) skall göras proaktivt, d.v.s innan registranten påbörjat bud läggning.
 • Sundsvalls Pant Bank AB förbehåller sig rätten att spärra konton på "Mina bud" vars registranter av Sundsvalls Pantbank AB anses missköta sig.

§3. Betalning och uthämtning av varor

Nedanstående tre (3) punkter är villkor gällande vid registring av konto på "Mina bud" samt bud läggning på vår hemsida:

 • Alla varor vars bud läggning registranten vunnit skall hämtas på Sundsvalls Pant Bank AB på Storgatan 56 b Sundsvall eller enl. överenskommelse.
 • Betalning för varor vars bud läggning registranten vunnit skall göras kontant eller enligt överenskommelse.
 • Sundsvalls Pant Bank AB förbehåller sig rätten att spärra konton på "Mina bud" för ytterligare budgivning vars registranter inte hämtat ut varor vars bud läggning registranten vunnit.

Mer information om pantbelåning och exempel på lånekostnader »